Bidang tugas :
1. Bertanggungjawab terhadap perlaksanaan peraturan dipatuhi oleh pelajar.
2. Melaksanakan kegiatan yang sesuai untuk perkembangan emosi, rohani, jasmani dan sosial yang sihat dikalangan pelajar di asrama.
3. Memastikan jadual waktu harian pelajar dipatuhi.
4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelajar yang sakit bagi mendapat rawatan segera.
5. Menjaga kebersihan di asrama (program gotang-royong setiap hujung minggu).