Bidang tugas:
1. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti Perkhidmtan Bimbingan dan Kaunseling maktab.
2. Mengelola dan melaksakan aktiviti bimbingan dan kaunseling berkelompok dan tunjuk ajar yang merangsangkan perkembangan pelajar optimum
3. Melaksanakan dan memberi pendedahan kemahiran psikososial dan kesihatan mental kepada pelajar:
          - Kemahiran komunikasi
          - Pengurusan stress
          - Kemahiran pengawalan kendiri
          - Kemahiran penyesuaian diri.
          - Ketrampilan diri.